TDP: Thông báo Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 706/QĐ-SGDHN

Công ty cổ phần Thuận Đức (TDP) Thông báo Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 706/QĐ-SGDHN ngày 5/11/2018

Mã chứng khoán: TDP
Số lượng đăng ký giao dịch: 25.000.000 cổ phiếu.
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *