Thuận Đức tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Sáng ngày 23/04, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã diễn ra tại Hội trường lớn Công ty CP Thuận Đức. Chương trình thành công rực rỡ với sự tham gia của các cổ đông và khách mời. Một số cổ đông vắng mặt cũng ủy quyền người đại diện tham dự.

Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; Phương án đầu tư mua cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên…

Thuận Đức tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 1

Đại hội đồng nhất bầu Bà Nguyễn Kim Anh và Ông Nguyễn Bá Đức làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thuận Đức tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 2
Thuận Đức tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 3
Chủ tịch Nguyễn Đức Cường thuyết trình về những dự án tương lai

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Thuận Đức đã diễn ra thành công. Với việc có nhiều quyết sách quan trọng được thông qua hứa hẹn sẽ tạo đà cho doanh nghiệp tiếp tục gặt hái được những thành công lớn.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *