Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2024 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1haJVykYTBxalEu6tJEL3VsfCwJ89rdX6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QYtv8JFRvBvEGR4uW6vvprYJIcCtmGmu/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *