Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2024 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1y09B46DOEqwZkZ_fM08pLOf5mWTZP9jf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hq5kbns4MJUvs2c4L03zs7ppxYyU7YVk/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *