Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

https://drive.google.com/file/d/1fqQAq6-Gv5C6vLh4E4ZvEzDg7FMLGks3/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *