Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

https://drive.google.com/file/d/1VWFVv-ROW9f3vci8bgpl6Nb1w1LGADi1/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *