Nghị quyết, Báo cáo kết quả thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng

https://drive.google.com/file/d/1EpDq3qZuHhgASlWzf-7eD4IU7PRzQ7T8/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *