Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2023 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1xycs1UN8Ud_1VOzlP3JOLXn6u931ARE7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xycs1UN8Ud_1VOzlP3JOLXn6u931ARE7/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *