TDP công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1LenFLdrHL1CSZ3PKW7m1LsDopruY3zfy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1R9hSvlxoBDxNaJRyr5dcbXcMdBQqH3Ny/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *