TDP công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1tYPmmXU7yNgu6tJmLBSTj8uGNroOIEIH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OdBy3RiU0qvVuNHuRWpJ46R1reuKv5MG/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *