Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023 và Giải trình kèm theo

 

https://drive.google.com/file/d/1Q_qytRSAOqZHsLCcq2Z6iJhug2ugkxZ9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12fmiNPlUjiBE6q_aO_V8hk4XcDVCoxr6/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *