TDP đính chính nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1wAp9XUCkZr_Gc2EYOtpfSsyr8qrdRM9M/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *