Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm 2024 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1IUGZIIA2I4xyXLZLfkQDUF6guvXahsIj/view?usp=sharing

 

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *