TDP thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 08/03/2024

https://drive.google.com/file/d/1UVJmieBfjgZV3V0NEzakDU0tSC9l7ABa/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *