BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019

https://drive.google.com/file/d/1vcwUrxBBv4ZiPE9zIgnSFufcmO7nryH6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15gKfwWQXpc61q3JMlG_t_tumqU5WPkaL/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *