Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng và Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

https://drive.google.com/file/d/15-W6zF1f6ahU0yzRpwF_MliF9Uj7IGym/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *