Nghị quyết HĐQT sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 1708/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 17/08/2023

https://drive.google.com/file/d/1WmoeJrTo_WDHoC5IJMoNMjQJNMZYihEK/view?usp=sharing

 

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *