Thuận Đức tổ chức họp đối thoại với người lao động và tổng kết sản xuất năm 2020

Từ ngày 12 – 19/01/2021, Thuận Đức Group tổ chức họp đối thoại với người lao động và tổng kết sản xuất năm 2020 nhằm tiếp thu những ý kiến đóng góp tích cực của người lao động trong sản xuất, đồng thời giải quyết kịp thời những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trong buổi đối thoại, người lao động đã bày tỏ những ý kiến, tâm tư nguyện vọng xung quanh các vấn đề về môi trường lao động sản xuất, chính sách lương – thưởng & phụ cấp, chế độ bảo hiểm & phúc lợi, công đoàn, chế độ dinh dưỡng…

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty cũng đã có những giải đáp thỏa đáng các ý kiến, thắc mắc, kiến nghị của người lao động. Đồng thời có những chỉ đạo ngay trong cuộc họp nhằm thực hiện triệt để những kiến nghị để người lao động yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của phân xưởng cũng như Công ty giao phó. Buổi đối thoại đã đạt được sự đồng thuận giữa Công ty và người lao động.

Thuận Đức tổ chức họp đối thoại với người lao động và tổng kết sản xuất năm 2020 3
Đại diện Công ty giải đáp ý kiến, vướng mắc của người lao động

Họp đối thoại với người lao động là hoạt động định kỳ hàng năm để người lao động được tham gia xây dựng vào các nội quy, quy chế của Công ty, tạo sự minh bạch trong sản xuất kinh doanh, để người lao động tin tưởng, gắn bó và cống hiến hết mình cho Công ty.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *