Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 và Giải trình KQKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1m4qJhSjv4paSl1VAK55DO4q9_FKRE1V4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bRA7RZPvFtjuSE_sdYx5R7W1iU2zSGzr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dMGKgkOWCvCp79MbxRFqN0SSjE1MAcif/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *