Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2023 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1tdH_wgOz4eXb19HmdFLVK9jD6lN6xLqK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KALr91cCfJ-0d7NSmnlpRqPUZIuNwPwA/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *