Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/19N5Y4ifb5vCOyFH5U8tXgbpvRWutZHV2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gt0Eqgc-qv7rYwxNoAIWFvp5IHHe2C6Y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Wz66BofBouaezkJJGDbYQRysGmoDuYBM/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *