Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

https://drive.google.com/file/d/16NFjypaFLfbuSMlXGOrGeIdaINYrZTgE/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *