Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc miễn nhiệm Giám đốc tài chính

https://drive.google.com/file/d/1svvfcx1E3A2vbxe9kpfqrgtKprua4mLE/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *