Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

https://drive.google.com/file/d/19tDft5eHPix0NzP7XfLXXSL3D3Cpag58/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *