TDP công bố thông tin kết quả việc thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thuận Đức Eco mà TDP là cổ đông

https://drive.google.com/file/d/1391bT7zAnkT0OrjEDnkr-LlEt0XppR1m/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *