TDP công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1MZMwxLerTWAsKdGm9b23nYGz8Ck1Llsu/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *