TDP Thông báo bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Đăng Duy

https://drive.google.com/file/d/1LQ8MMJZGARiYT303GxXLXKgIeERycJYR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13hxhpS3BazM-sMDydqjjpvyERX1djPQE/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *