TDP thông báo miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đối với Ông Lê Văn Quang, Ông Bùi Thế Quyền và Bà Hoàng Thị Hằng

https://drive.google.com/file/d/1Qsr5I-UgJ51_EUDJzcXoLl8yuJ2n_Pqh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OCX6D4xZfvRO34FUzZLUH3vWuu1Y30Jt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wSt5YjSpOTokVjPHAKIMFli0f-ZOHaM_/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *