TDP Thông báo thay đổi nhân sự – chức vụ Kế toán trưởng Công ty

https://drive.google.com/file/d/1WOSL_F3UGnwlBRAuBE_fFBdaZQ5pnJXW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dt6Z9gx4xQV07MJ5V7y1iT9g7NgAgh56/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *