TDP thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 18/03/2021

https://drive.google.com/file/d/170TA-FUUHfC8utxwx0g4T5HZoLWm77A5/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *