Thông báo miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Ông Trần Đăng Duy

https://drive.google.com/file/d/1V51Q_mYBT__AVYzHeFv_2DZh1uFSsZQf/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *