Thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Trần Văn Huỳnh

https://drive.google.com/file/d/1xmJNMnATsN76I3mys-UJjCVSmclvXUCz/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *