Tuyển dụng nhân viên kế toán giá thành

Số lượng:02
MỨC LƯƠNG: 8-12 triệu đồng/tháng * Mô tả công việc :
-Tập hợp các chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước), chi phí trực tiếp (NVL chính, phụ…), chi phí gia công, chi phí tiền lương….phân loại cho từng đối tượng sản phẩm, từng phân xưởng, từng công đoạn để làm cơ sở tính giá thành sản phẩm;
– Dựa trên các khai báo định mức để tính giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế;
– Kiểm soát giá thành cho từng sản phẩm theo từng đơn hàng sản xuất;
– Thực hiện việc điều chỉnh giá thành theo biến động chi phí;
-Đảm bảo các nghiệp vụ phát sinh được hạch toán đúng đủ theo chế độ chuẩn mực kế toán;
– Tổ chức đánh giá sản phẩm dở dang một cách khoa học, làm cơ sở để hạch toán giá thành trong kỳ đầy đủ, chính xác
– Lập bảng tổng hợp phân tích hiệu quả sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất (Giá thành thực tế so với giá thành kế hoạch)
-Định kỳ lập các báo cáo theo yêu cầu:
+ Báo cáo sản xuất: Báo cáo nhu cầu NVL, báo cáo sử dụng NVL,
+ Báo cáo cấu trúc chi phí giá thành: chi phí NVL trực tiếp,vật tư tiêu hao, chi phí gia công, chi phí lương, chi phí phân bổ…
-Kiểm soát việc tiêu hao NVL đảm bảo theo định mức quy định;
– Hỗ trợ hướng dẫn các nhân viên liên quan thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chi phí sản xuất, hàng tồn kho chính xác
-Phối hợp với Chuyên viên kế toán quản trị hoàn thiện bảng phân tích báo cáo lãi lỗ theo kỳ
* Yêu cầu:
– Kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán viên từ 01 năm kinh nghiệm trở lên
– Cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên
– Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
– Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel.
– – Lập tốt các loại bảng biểu theo yêu cầu của công việc.
– Kỹ năng lập, triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch
*LIÊN HỆ:
SĐT: 0221.3810.705 gặp Ms. Thanh
hoặc gửi CV về email: hr@thuanducjsc.vn

MỨC LƯƠNG:
* Mô tả công việc :
-Tập hợp các chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước), chi phí trực tiếp (NVL chính, phụ…), chi phí gia công, chi phí tiền lương….phân loại cho từng đối tượng sản phẩm, từng phân xưởng, từng công đoạn để làm cơ sở tính giá thành sản phẩm;
– Dựa trên các khai báo định mức để tính giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế;
– Kiểm soát giá thành cho từng sản phẩm theo từng đơn hàng sản xuất;
– Thực hiện việc điều chỉnh giá thành theo biến động chi phí;
-Đảm bảo các nghiệp vụ phát sinh được hạch toán đúng đủ theo chế độ chuẩn mực kế toán;
– Tổ chức đánh giá sản phẩm dở dang một cách khoa học, làm cơ sở để hạch toán giá thành trong kỳ đầy đủ, chính xác
– Lập bảng tổng hợp phân tích hiệu quả sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất (Giá thành thực tế so với giá thành kế hoạch)
-Định kỳ lập các báo cáo theo yêu cầu:
+ Báo cáo sản xuất: Báo cáo nhu cầu NVL, báo cáo sử dụng NVL,
+ Báo cáo cấu trúc chi phí giá thành: chi phí NVL trực tiếp,vật tư tiêu hao, chi phí gia công, chi phí lương, chi phí phân bổ…
-Kiểm soát việc tiêu hao NVL đảm bảo theo định mức quy định;
– Hỗ trợ hướng dẫn các nhân viên liên quan thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chi phí sản xuất, hàng tồn kho chính xác
-Phối hợp với Chuyên viên kế toán quản trị hoàn thiện bảng phân tích báo cáo lãi lỗ theo kỳ
* Yêu cầu:
– Kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán viên từ 01 năm kinh nghiệm trở lên
– Cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên
– Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
– Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel.
– – Lập tốt các loại bảng biểu theo yêu cầu của công việc.
– Kỹ năng lập, triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch
*LIÊN HỆ:
SĐT: 0221.3810.705 gặp Ms. Thanh
hoặc gửi CV về email: hr@thuanducjsc.vn

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *