Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/18t1h2UDKu78QmpVK_6mgTNCVggBA5TnL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Eq37Mm9GZ0Is-m7aQKaW7sZe7g8UHFfc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oNe8qyt2BvrzFdveoy4PlVHrqiQqO_zT/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *