Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1VzRtq9mEplifCCIH3OCzWimCnzUbcZco/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IWZozRlPbsC9RWEGzk4U4cG3ycWZ10eL/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *