Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1CiAWUKMnjxvwPf1-SmhfNnGDu8FyHDOq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15G4E_x4kBqAqiJR2yfZM6piGBpz5qZbd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UrbZhvTDBEjAW0QiG25zDa9ZhCI45HyD/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *