Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1CEKqTfgsXiEDkMNOOBerw2zlHWyBROm-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zrYhZa9HVlylRmla6YRyVKJ5_wHZ-SRi/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *