Báo cáo tài chính riêng quý III và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1LELB-xeWVjyfXaSJzJoycxoEc_N20pc4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CjItmIBVW51Gs-JoqWsB2rEOsfHAs_0_/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *