Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1ujzcy6Qa-L-WKQBzBii5E8WaVfjV6n4K/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1px5PiCMXu37BoKreiFADZxmwoo5TYGCe/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *