Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2023 và Giải trình kèm theo

 

https://drive.google.com/file/d/1tO1VFLp1D719-2E-0FZ5FNPmaceDZyBM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AIWb6-tUkvEcvqsH-_FvJUEcwYT-tgys/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_imC2NKs6FsDrTc4gFHeu50uS5uhmSy3/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *