Nghị quyết HĐQT phê duyệt hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng (Lần 4)

https://drive.google.com/file/d/1JT-G9O2LpYabb1nQ9mjxanJ41tm6sCAd/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *