Nghị quyết HĐQT điều chỉnh phương án dử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng (lần 4)

https://drive.google.com/file/d/1lJg5YmFUmcpKTuT-vgwkxujkq6ciZgaG/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *