Nghị quyết HĐQT thông qua bộ hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

https://drive.google.com/file/d/1tL-IXJ9u3cw6Kprk0wK71uLcdfgM9b2A/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *