Nghị quyết HĐQT điều chỉnh chi tiết phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

https://drive.google.com/file/d/1HM40PbFxtraWkS5PIRUtQ5jCGNJjhWxl/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *