Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng

https://drive.google.com/file/d/1i4acca5NAelvjqWkzuQa1za_97W3ilA9/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *