Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng

https://drive.google.com/file/d/12eKAs-oC_F4ACLj16AmMSuxm0vkHDbgF/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *