Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng

https://drive.google.com/file/d/1-1d77Gt9eEornc7cG9O_p4euy2Xv3GLP/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *