Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023 (Lần 3)

https://drive.google.com/file/d/1PlNXnyfnu4k8oxlBL8WuZdQwCe1geg92/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *