TDP công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

https://drive.google.com/file/d/130Q_r9lKwNInz7tHqS9ytKso7Un9Vnb2/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *