TDP thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

https://drive.google.com/file/d/1rC-dt6jlIbK3Exyw5BDwfEv3-NQeHatE/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *